مشخصات QC

تیم کنترل کیفیت ما این است که از مهندسان ماهر و technicians.Working در CEFCC مدیریت کیفیت سیستم کنترل تشکیل شده، سیستم کنترل کیفیت پوشش می دهد تمام فرایند تولید از مواد، تولید و تست محصول به پایان رسید.

و غلطک کروم سطح اندود بعد از اینکه توسط ماشین ابزار CNC ماشین، و پرداخت غلطک در سطح رخشان آینه خط